Help Center


BigTH มีการจัดส่งสินค้ารูปแบบใดบ้าง?

ผู้ขายเป็นผู้จัดส่ง

 • พื้นที่จัดส่ง เวลา และราคาค่าจัดส่ง เป็นไปตามที่ผู้ขายกำหนด (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 1-3 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)

จัดส่งโดยพาร์ทเนอร์ของ NocNoc

ระบบของ NocNoc จะเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมกับรูปแบบ ขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ละประเภทให้กับคุณ โดยหากสินค้าดังกล่าวสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบ Express และ Economy ระบบขึ้นตัวเลือกการจัดส่งให้ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทอาจเหมาะกับรูปแบบการจัดส่งเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวระบบจะแสดงผลวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมมากที่สุดเพียงรูปแบบเดียว

จัดส่งแบบประหยัด (Economy Shipping)

 • ตรวจสอบสถานะไม่ได้
 • นัดวันรับของไม่ได้
 • เลื่อนวันจัดส่งหน้างานได้

ผู้ให้บริการขนส่งจะโทรแจ้ง ณ วันที่จะเข้าไปทำการจัดส่ง หากผู้รับไม่สะดวกในวันดังกล่าว ผู้รับสามารถปฏิเสธการรับสินค้า และสามารถนัดวันรับสินค้าใหม่ได้ ไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการขนส่งโทรแจ้ง ครั้งแรก เช่น ผู้ให้บริการขนส่งโทรแจ้งเข้าส่งสินค้าวันจันทร์ หากผู้รับไม่สะดวกสามารถเลื่อนวันจัดส่งได้ ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปแต่ไม่เกินวันเสาร์ เป็นต้น

จัดส่งพร้อมบริการเสริม (Shipping with Addl. Services)

 • ตรวจสอบสถานะได้
 • นัดวันรับของได้
 • แจ้งเลื่อนวันจัดส่งล่วงหน้า 3 วันทำการไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ให้บริการขนส่งจะโทรนัดวันจัดส่งล่วงหน้า หากผู้รับต้องการเลื่อนวันจัดส่งสามารถแจ้งเลื่อนวันจัดส่งล่วงหน้า 3 วันทำการไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น นัดจัดส่งวันศุกร์ต้องแจ้งเลื่อนภายในวันพุธ เป็นต้น

รับสินค้าที่ร้าน (Pick Up at Store)

 • ไม่มีค่าจัดส่ง
 • รับสินค้าภายใน 7 วัน

เมื่อสินค้าพร้อมให้เข้ารับจะมีอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปรับของ กรณีที่เลือกรับสินค้าที่ร้านแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นจัดส่งได้ สินค้าต้องเข้ารับภายใน 7 วันหลังจากพร้อมจัดส่ง กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรงกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับได้ในเวลาที่กำหนด


นโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้า

เหตุผลในการคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า ความหมายของเหตุผลการคืนสินค้า เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. สินค้ามีตำหนิ สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
 • - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
 • - สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
 • - สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม
3. สินค้า/อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ รวมทั้งสินค้าไม่สามารถใช้การได้ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนสินค้าสูญหายหรือได้ไม่ครบ รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือสินค้า
 • - สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องทำการแจ้งและส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า
 • - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
4. สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณา เช่นรูปของแถม ลักษณะสินค้า ลวดลาย วัสดุที่ใช้ และอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้งาน
 • - สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
 • - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
5. สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว สินค้ามีร่องรอยการถูกใช้งานมา หรือสันนิษฐานว่าเป็นสินค้ามือสอง ซึ่งต้องแจ้งมายัง BIG ภาย 7 วันทำการ
 • - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
6. สินค้าหมดอายุ สินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ
 • - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการคืนสินค้า

 • แบบฟอร์มเคลมสินค้า (ดาวน์โหลด)
 • ใบกำกับราคาสินค้า/ใบเสร็จ/ใบแสดงราคาสินค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ภ.พ.20
 • รูปภาพพัสดุที่เสียหาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์และลักษณะการบรรจุหีบห่อ

การปฏิเสธการเรียกร้องประกันความเสียหายของสินค้า

 • สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเรียกร้องประกันค่าเสียหาย
  • - อาหารแห้ง
  • - ผลไม้สด
  • - ของเหลว
  • - แบตเตอรี่
  • - เอกสาร
  • - คูปอง/บัตรกำนัล
 • เหตุนอกเหนือจากการควบคุมของ BigTH
  • - การกระทำใดๆก็ตามของบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ BIG หรือไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาจ้างของ BIG เช่น ผู้ส่งพัสดุ ผู้รับพัสดุ (ที่ระบุชื่อในใบตราส่ง) บุคคลอื่นๆ และเจ้าหน้าที่รัฐ
  • - เหตุสุดวิสัย เช่นสงคราม (ทั้งมีและไม่มีการประกาศ) การรัฐประหาร การก่อการร้าย การวางระเบิด การใช้อาวุทสงคราม และการประท้วง เป็นต้น
 • บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในการบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อ

 • ใส่วัสดุกันกระแทกลงในพื้นที่ว่างในกล่องเพื่อลดการกระแทก
 • ห่อพัสดุที่แตกหักง่ายด้วยแผ่นกันกระแทกทุกครั้งก่อนบรรจุลงในหีบห่อ
 • พัสดุที่แตกหักง่ายจะต้องติดป้ายสติ๊กเกอร์ระวังแตกทุกครั้ง
 • ผู้ส่งต้องแน่ใจว่ากล่องพัสดุที่นำส่งนั่นปิดผนึกอย่างแน่นหนา
 • ตรวจสอบว่าได้ปิดหรือถอดแบตเตอรี่อุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนำส่ง

พัสดุที่ไม่อนุญาตให้ขนส่ง

 • บัตร ATM หรือบัตรเครดิต รวมถึง เงินสดและเช็ค
 • สารพิษ หรือวัสดุที่มีสารพิษปนเปื้อน
 • เอกสารที่มีมูลค่าหรือเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถคัดลอกใหม่ได้
 • สินค้าวัตถุโบราณ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • ร่างหนังสือ ต้นฉบับม้วนฟิล์ม หรืองานศิลปะ
 • ส่งของผิดกฎหมาย
 • วัตถุไวไฟ อาวุทสงคราม
 • ส่งของแตกหักเสียง่าย หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย เป็นต้น)
 • วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อยหรือไม่แข็งแรง