coverImg-ยางเรเดียล VS ยางผ้าใบ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับรถ

ยางเรเดียล VS ยางผ้าใบ มีความแตกต่างกันอย่างไร ยางเรเดียลเหมาะกับรถใหญ่อย่างเดียวหรือไม่ แล้วเราควรจะใช้ยางแบบไหน อยากรู้ต้องอ่าน!