coverImg-ยาง Run Flat คืออะไร? เทคโนโลยีที่ทำให้รถวิ่งได้แม้ยางรั่ว

BIG Thailand จะพาทุกท่านไปรู้จักกันว่า ยาง Run Flat นั้นเป็นอย่างไร แล้วเทคโนโลยีนี้ดีกว่าการผลิตยางทั่วไปอย่างไร ไปดูกันเลยครับ