ยางรถไถมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ยางรถแทรกเตอร์ และรถทำการเกษตร เลือกอย่างไรให้ใช้ได้นาน