coverImg-เคล็ดลับรถ : ตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง บอกอะไรเราได้บ้าง?

ในบทความนี้เรามีเคล็ดลับรถดีๆ มาฝากกัน กับตัวหนังสือและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง บ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะ?

เคล็ดลับรถ : ตัวอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง บอกอะไรเราได้บ้าง?

เวลาที่เราซื้อน้ำมันเครื่องในแต่ละครั้งนั้น เราอาจจะพบว่าบนถังหรือแกลลอนน้ำมันเครื่อง จะมีตัวอักษรและตัวเลขอยู่บนถังหรือแกลลอนน้ำมันเครื่อง และหลายท่านก็คงจะสงสัยว่า ตัวเลขและตัวหนังสือแต่ละตัวนั้น บ่งบอกอะไรบ้าง และเราควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนที่เข้ากับรถของเรา เพราะตัวเลขนั้นก็มีหลากหลายเหลือเกิน จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเลขแบบไหนที่เข้ากับรถของเรา ในบทความนี้เรามีเคล็ดลับรถดีๆ มาฝากกัน กับตัวหนังสือและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง บ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะ?

 

ตัวอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง ??

ตัวอักษรและตัวเลขของน้ำมันเครื่องนั้น จะระบุอยู่บนฉลากที่แปะบริเวณถังหรือแกลลอนน้ำมันเครื่อง เพื่อบอกถึงคุณภาพของน้ำมันเครื่อง และระบุมาตรฐานที่ได้รับการรับรองของน้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้นๆ โดยมาตรฐานการรับรองน้ำมันเครื่องนั้น บนโลกนี้จะมีอยู่ทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

 • SAE ที่มาจาก Society of Automotive Engineer
 • API ที่มาจาก American Petroleum Institute
 • US Military Classification ที่มาจาก สถาบันทางทหารแห่งสหรัฐอเมริกา
 • ASTM ที่มาจาก American Society for Testing and Materials
 • CCTM ที่มาจาก Commitee of Common Market Construction

ในประเทศไทย มาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่นิยมนำมาใช้นั้น จะเป็น SAE และ API เพียงสองรูปแบบ รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่ค่อยพบเจอการใช้ในฉลากของน้ำมันเครื่องที่วางจำหน่ายในประเทศไทย

 

ตัวอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่อง บอกอะไรเราได้บ้าง

ตัวอักษรตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่องนั้น จะบ่งบอกถึงสมรรถนะต่างๆ ของน้ำมันเครื่อง เช่น ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง ค่าการทนต่อความเย็นของน้ำมันเครื่อง ค่าความสูงต่ำของมาตรฐานน้ำมันเครื่อง โดยน้ำมันเครื่องที่ใช้มาตรฐาน SAE และ API นั้นจะมีการอ่านค่านี้ที่แตกต่างกันออกไป น้ำมันเครื่องแต่ละประเภทนั้น จะมีการอ่านค่าอย่างไร เราจะพูดถึงในส่วนต่อไป โดยแยกเป็น 2 มาตรฐานเพื่อความเข้าใจง่ายครับ

 

ความหมายของอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่องมาตรฐาน SAE

ตัวอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่องตามมาตรฐาน SAE นั้น จะมีรูปแบบของการเรียงลำดับคือ SAE 20w40 โดยแต่ละส่วน จะมีความหมายดังนี้

 • SAE เป็นตัวอักษรที่บ่งบอกถึงมาตรฐานของน้ำมันเครื่อง (ในที่นี้คือ SAE)
 • 20W เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงค่าการทนทานความเย็นของน้ำมันเครื่อง โดยจะบ่งบอกถึงว่า น้ำมันเครื่องจะสามารถคงความใสโดยไม่เป็นไขได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดเท่าใด และตัวอักษร W นั้นหมายถึง Winter โดยในตัวอย่าง 20W หมายถึง น้ำมันเครื่องสามารถคงทนความเย็นได้ต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข แต่นอกจากเลข 20 แล้ว ยังมีตัวเลขอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่
  • 0W, 5W หมายถึง น้ำมันเครื่องสามารถคงทนความเย็นได้ต่ำสุด -30 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 10W หมายถึง น้ำมันเครื่องสามารถคงทนความเย็นได้ต่ำสุด -20 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 15W หมายถึง น้ำมันเครื่องสามารถคงทนความเย็นได้ต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 20W หมายถึง น้ำมันเครื่องสามารถคงทนความเย็นได้ต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
 • 30 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงค่าความหนืดหรือความข้น-ใสของน้ำมันเครื่อง วัดจากมาตรฐานของอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส โดยมักจะเรียกตัวเลขอันนี้เป็น “เบอร์น้ำมันเครื่อง” ซึ่งมีค่าต่างๆ ตั้งแต่ 5 จนมากขึ้นไปเป็นเลขหลัก 10 เช่น 10 20 30 40 50 60 โดยค่ายิ่งสูง หมายถึงความหนืดยิ่งน้อยเมื่ออุณหภูมิสูง

 

ความหมายของอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API

ตัวอักษรและตัวเลขบนถังน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API นั้น จะเรียงลำดับในสองรูปแบบ คือ API SN และ API CJ-4 โดยตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ นั้น จะบ่งบอกอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

 • API SN การเรียงลำดับรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S และตามด้วยตัวอักษร A-N ซึ่ง N หมายถึงมาตรฐานสูงสุด และลดหลั่นลงมาถึง A นั่นเอง
 • API CJ-4 การเรียงลำดับรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C และตามด้วยตัวอักษร A-J และต่อท้ายด้วยขีดและตัวเลขที่บ่งบอกจังหวะเครื่องยนต์ ในไทยตอนนี้ น้ำมันเครื่องคุณภาพที่ดีที่สุดคือ CJ-4 ซึ่งเลข 4 หมายถึงเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
img

สินค้าทั้งหมด

img

ส่วนลด

img

ติดตามสถานะ

img