coverImg-เช็คด่วนๆ จะซื้อรถบรรทุกมือสองต้องเช็คอะไรบ้าง

ในการดำเนินธุรกิจหลายๆอย่างที่ต้องขนส่งสิ่งของต่างๆ เป็นจำนวนครั้งละมากๆ หรือของที่ชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักมาก