coverImg-เช็คด่วน! 8 วิธีสังเกตน้ำมันเครื่องปลอมต้องรู้

ปัญหาเรื่องการซื้อน้ำมันเครื่องปลอมมีมานานแล้วในประเทศไทยของเรา อยากจะด้วยเหตุผลหลายประการทำให้มีการปลอมแปลงน้ำมันเครื่องมาขาย