coverImg-แนะนำองค์ประกอบเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ และวิธีการเลือกซื้อ

นั่งทำงานนานจนหลังล้า ปวดคอ บ่า ไหล่ กลายเป็นออฟฟิศซินโดรม ไปรู้จักเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ ที่จะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้คุณ พร้อมมีวิธีเลือกใช้งานมาบอกกัน