coverImg-6 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้น้ำมันราคาแพง

6 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้น้ำมันราคาแพง

# 6 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้น้ำมันราคาแพง ![277744584_4977070775719150_2187624694587330057_n.jpg](https://bigth-strapi-cms-prod-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/277744584_4977070775719150_2187624694587330057_n_9951c9e92c.jpg) ## ความผันผวนของค่าเงิน ###### เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดหลักของโลกนั้น มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ต้นทุนในการซื้อน้ำมันผันผวนไปด้วย เหตุนี้เลยส่งผลทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเอง ## ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ##### เพราะต้นทุนของน้ำมันดิบแต่ละช่วงเวลานั้นมีผลต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆ ก็อาจขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปด้วยนั้นเอง ## ภูมิศาสตร์มีผลต่อราคาน้ำมัน ##### ในกรณีการเกิดสงคราม ความขัดแย้ง ในบริเวณพื้นที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน อาจจะเป็นอุปสรรคในการขนส่งเข้าสู่ตลาด เหตุผลนี้อาจเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ## การเก็งกำไรของตลาด ##### น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปซื้อขายในตลาดเปิด จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรและความสนใจจากนักลงทุนได้ โดยส่วนนี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันผันผวน ขึ้น ลง เป็นปกติ ## เทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน ##### หากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนมีความก้าวหน้าอย่างมาก อาจส้งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงและส่งผลต่อราคาน้ำมันได้ ## ฤดูกาลกับสภาพอากาศ ##### ความต้องการในการใช้น้ำมันอาจผันแปรไปตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศก็เป็นได้ ----------------------------------------------- 6 ปัจจัยหลักนี้ เป็นอีกส่วนที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งนี้การดูแลรถที่ดี และการเลือกใช้สินค้าที่ทำให้รถของคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้คุณสบายเงินในกระเป๋ามากขึ้นด้วยเช่นกัน หากสนใจสินค้าทั้งยางเรเดียล น้ำมันเครื่องและของเหลว สามารถเลือกชมสินค้า เปรียบเทียบสินค้า ได้บน [www.bigthailand.com](link) #BIGThailand #บิ๊กไทยแลนด์

img

สินค้าทั้งหมด

img

ส่วนลด

img

ติดตามสถานะ

img